Travel Magazine Balkans – Get into the Summer!

July 31, 2023 || views

Let us add some joy in your summer!

Flora Xhemani Baba

Dear readers!
Travel is undoubtedly our favorite topic and we always hope that we are writing to a reader who does not need to be told why he should travel, as our invitation is always and precisely for those who travel. That’s why we always try to prepare to fill our hands with “where” and “how”, so that the paths of your travels are endless.
Every time the last stage of the preparation of Travel Magazine comes, and I have to sit down and write the “letter”, I feel an inner fear that the selections of this issue will not meet your expectations. Then when I think of all the beautiful stories we have experienced ourselves while traveling, some of which we will include in the next issue, I say to myself that it is impossible to disappoint a travel reader when you tell them how a young couple decides to not to abandon the country but to build something from nothing and turn it into everything, how a Hungarian girl decides to live in Albania and offer to her countrymen and not only, special glimpses of Saranda that no one knows exist, that how tourists are invited to the top of the mountain, not only to eat but to discover those places of Gramsh that until a few years ago no one had visited, how the simple people of the deep areas of Albania are doing what is possible not to devastate the villages, opening the doors of their homes to friends from all over the world, how a couple from the beautiful Philippines who have no reason to envy anything from any other country, are amazed and “lost” for three months in our “harsh”Balkans, how one can “meditate” in quite ordinary places, finding a total peace of mind.
All this, and without a doubt the long parade of places that everyone should have first on their travel list, as today a significant part of tourists from all over the world have, make me calm down and I feel more confident that, like us throughout all these months, you too will enjoy this varied and exciting trip with Travel Magazine Balkans, Summer 2023!

Të nderuar lexues!

Udhëtimet janë padyshim tema jonë e preferuar dhe gjithmonë shpresojmë që t’i shkruajmë një lexuesi që nuk ka nevojë t’i tregohet pse duhet të udhëtojë, pasi ftesa jonë është gjithmonë dhe pikërisht për ata që udhëtojnë. Kjo është arsyeja pse ne gjithmonë përpiqemi të përgatitemi për të mbushur duart tona me “ku” dhe “si”, në mënyrë që shtigjet e udhëtimeve tuaja të jenë të pafundme.

Sa herë që vjen faza e fundit e përgatitjes së Travel Magazine, dhe më duhet të ulem e të shkruaj “letrën”, ndjej një frikë të brendshme se përzgjedhjet e këtij numri nuk do të përmbushin pritshmëritë tuaja. Pastaj, kur mendoj për të gjitha historitë e bukura që kemi përjetuar vetë gjatë udhëtimit, disa prej të cilave do t’i përfshijmë në këtë numër, them me vete se është e pamundur të zhgënjejmë një lexues që udhëton kur i tregon se si vendos një çift i ri jo për të braktisur vendin por për të ndërtuar diçka të re nga hiçi dhe për ta kthyer në gjithçka, si një vajzë hungareze vendos të jetojë në Shqipëri dhe t’u ofrojë bashkatdhetarëve dhe jo vetëm, pamje të veçanta të Sarandës që askush nuk e di se ekzistojnë, se si ftohen turistët në majë të malit, jo vetëm për të ngrënë, por për të zbuluar ato vende të Gramshit që deri para disa vitesh nuk i kishte vizituar askush, sesi njerëzit e thjeshtë të zonave të thella të Shqipërisë po bëjnë ç’është e mundur për të mos shkretuar fshatrat, duke hapur dyert e shtëpive për miq nga e gjithë bota, se si një çift nga Filipinet e bukura që nuk kanë arsye të kenë zili nga ndonjë vend tjetër habiten dhe “humbasin” për tre muaj në Ballkanin tonë “të ashpër”, se si njeriu mund të “meditojë” në vende krejt të zakonshme, duke gjetur një qetësi totale mendore.

E gjithë kjo dhe pa dyshim parada e gjatë e vendeve që çdokush duhet t’i ketë të parat në listën e tij të udhëtimeve, siç kanë sot një pjesë e konsiderueshme e turistëve nga e gjithë bota, më bëjnë të qetësohem dhe të ndihem më e sigurt se, ashtu si ne kudo. gjatë gjithë këtyre muajve, edhe ju do të shijoni këtë udhëtim të larmishëm dhe emocionues me Travel Magazine Balkans, Verë 2023!

ON THIS ISSUE OF TRAVEL MAGAZINE YOU’LL FIND:

 

TRAVEL TRENDS

 

Within the amazing world of Green Coast Resort & Residences

Historical Landmarks

Apollonia, a meeting point with archeology, culture and the Albanian literature

Interview:

Ruzhdi Kurtishaj: we are 5 million Albanians and together with the Diaspora, we can become a powerful market in the Balkans

Great Summer Escapes

Vlora, on top of all choices for fun, adventures, leisure and culture tours

Itineraries:

Caesar’s trail, a return to the path of Roman legionnaires and an enviable tourist destination

Great Escapes:

Selenica, a journey inside the soul of Labëria

Local Living

“We love Saranda”, an interesting bouquet of local and experience tours around Saranda

New discoveries:

Tongo, the island of adventure that has its own Robinson Crusoe

Lost in Nature:

Riding bikes in Puka, a journey of calm beauty

Batllava Lake

A fresh treasure in the heart of Podujeva

Made in Albania:

Bio Farm Gramsh, a “party” full of emotion within Gramshi mountains

Hani i Çetës, Finding savors and traditions on the beautiful suroundings of Kavaja

Mediterranean escapes:

A Dream of Sicily, in the narrative of a travel lover

Balkan getaways:

Discover the breathtaking nature of Boka Bay with unforgettable water tours

Blogging experiences:

Around the Balkans with Nana and Anya; impressions from Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia & Herzegovina and North Macedonia

Landmarks:

Sozopol Bulgaria, the magical combination of history and beauty

 

Can’t wait for you to get into it. Enjoy!