BALKAN BUSINESS AWARDS 2022 vjen në edicionin e VIII-të – kush janë më të mirët e biznesit në Ballkan?

February 3, 2022 || views

Kosova pret më 25 mars 2022 “BALKAN BUSINESS AWARDS 2022”, ose më të mirët e biznesit në Ballkan, duke nxjerrë liderët dhe trendet e fundit nw tw gjitha fushat e biznesit dhe sipërmarrjes. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet në hotel EMERALD Prishtina dhe do të shënojë arritjet e rëndësishme të kompanive që punojnë shumë dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë ballkanike.

 

Organizatori i këtyre çmimeve prestigjoze, VIP Comucation, është vetë një kompani lider në Ballkan në fushën e promocionit dhe komunikimit, me një listë të gjatë aktivitetesh promovuese dhe vlerësuese siç janë Luxury Property Awards,  Media Awards, Balkan, Awards of the Tourism Industry (BATI), Balkan Medical Awards, BLACK SEA BUSINESS AWARDS etj.

Apliko këtu për pjesëmarrje në BBA 2022

 

Interesi për Ballkanin është i vazhdueshëm. Konfirmohen ngjarjet e organizuara dhe të realizuara nga VIP Comunications në vitet e fundit. Sfidat lidhen me përpjekjet për kushte më të mira pune, arsim profesional dhe tërheqjen dhe mbajtjen e investimeve në Ballkan. Falë kësaj ngjarjeje të rëndësishme, ne po hapim perspektiva të mëdha për zhvillim ekonomik dhe synime për biznesin dhe turizmin midis vendeve të Ballkanit. Shkaku i këtyre çmimeve është bashkimi i bizneseve, industrive, kompanive të mëdha në ekonominë ballkanike.

 

Partnerët dhe mbështetësit e këtij eventi janë Ambasada e Republikës së Kosovës në Bullgari, Ambasada e Republikës së Bullgarisë në Prishtinë, Komuna e Prishtinës, Ministria e Industrisë, Sipërmarrjes dhe Tregtisë e Kosovës, Oda Bullgare e Tregtisë dhe Industrisë, Oda Ekonomike Industriale Turke, Oda Maqedono-Bullgare dhe organizata të tjera të mëdha ballkanike. Të gjitha së bashku mbështesin zhvillimin e biznesit në Ballkan ndërmjet Bullgarisë, Kosovës (RKS), Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Bosnje-Hercegovinës, Greqisë dhe Turqisë, dhe motivojmë përfshirjen e stafit të trajnuar profesionalisht në të gjithë sektorët e ekonomisë së Ballkanit.

 

Ndër objektivat e vendosura nga organizatorët e kësaj ceremonie prestigjioze janë tërheqja e vëmendjes ndaj kompanive që operojnë me sukses, rritja e reputacionit të industrisë duke promovuar arritje të rëndësishme të kompanive, shërbimeve, turizmit, prodhimit dhe transportit, zhvillimin e sektorit të IT dhe teknologjive të reja inovative. Fitimi i çmimit prestigjioz do të sigurojë një platformë për performancë domethënëse, komunikim të gjerë në publik me investitorët, klientët potencialë dhe partnerët, si dhe pasqyrimin e suksesit.

Në ceremoni do të akordohen çmime të rëndësishme në fusha të ndryshme të biznesit si një nxitje e mëtejshme për aktivitetet e secilit.

 

Kategoritë:

 1. Kontributi i përgjithshëm në zhvillimin e biznesit në vend
 2. Inovacione në biznes dhe teknologji IT
 3. Zhvillimi i qëndrueshëm i biznesit
 4. Biznes me njohje ndërkombëtare
 5. Korporatë me përkushtim ndaj biznesit social
 6. Biznes i begatë dhe rritje ekonomike e qëndrueshme
 7. Lider në mbrojtjen e mjedisit
 8. Biznesi me praktikat më të mira për klientët
 9. Biznese me fokus social
 10. Investimi më i mirë në Ballkan 2020-2021
 11. Produkt/shërbim i ri inovativ
 12. Investimi në biznes
 13. Lider në zhvillimin e efiçiencës së energjisë
 14. Lider në praktikat dhe programet evropiane
 15. Lider në ekonominë e Ballkanit
 16. Një bashki e vogël me kontribut në zhvillimin e biznesit
 17. Një bashki e madhe me kontribut në zhvillimin e biznesit

1 8. Punëdhënësi më i suksesshëm

 1. Praktikat më të mira të biznesit në periudhën e Covid

 

Kategoritë dhe kriteret:

 

Përgjegjësia korporative dhe sociale

Çmimi do t’u jepet menaxherëve të kompanive që kanë treguar rezultate pozitive ndikim në jetën publike. Këtu përfshihen kompanitë që ofrojnë mundësi biznesi, kompani të tjera me punësimin e stafit të arsimuar, mbështetje për një mënyrë jetese të shëndetshme ose mbështetje për Komunitetin dhe objektivat e arsimit.

 

Investimi më i mirë në Ballkan 2020-2021

Çmimi është për kompanitë që kanë filluar në dy vitet e fundit.

Të nominuarit duhet të tregojnë se si biznesi i tyre po përparon në përputhje me planin e tyre të biznesit. Suksesi duhet të provohet nëpërmjet biznesit dhe punonjësve të tij me një ide të qartë për produktet e tij, konkurrentët dhe mjedisin e tregut.

 

Bizneset në mbrojtjen të mjedisit

Ky çmim do t’i akordohet një drejtuesi të një kompanie që ka treguar praktikë shumëvjeçare në favor të Mjedisit. Këtu përfshihen përpjekjet e mbetjeve dhe riciklimit me investime të gjelbra, shfrytëzimi i burimeve të reja ekologjike të energjisë, transporti apo aktivitete të tjera në këtë drejtim.

 

Sipërmarrës i ri

Do të nominohen menaxherë të moshës 18-30 vjeç me talent dhe aftësi sipërmarrëse. Këta janë të rinj që fillojnë biznesin e tyre ndërsa studiojnë. Dëshmi e inovacionit, dhuntisë, kreativitetit dhe entuziazmit.

Mbajtës të funksioneve kryesore të biznesit si të menduarit kreativ, shitjet dhe marketingu, planifikimi dhe prezantimi i biznesit dhe zgjidhja e problemeve në biznesin përkatës. Mundësia për t’u organizuar individualisht dhe / ose në një ekip. Mundësi për të paraqitur ide të qarta biznesi.

 

Produkt/shërbim i ri inovativ

Produktet/shërbimet e nominuara duhet të demonstrojnë ide autentike dhe origjinale. Demonstroni sesi ky produkt, proces, shërbim apo mënyrë e re zhvillimi është zhvilluar me kohë. Demonstroni një qëndrim inovativ për prezantimin me sukses të një ideje, teknike ose teknologjie të re me organizatën ose tregun, me zbatueshmëri komerciale dhe dëshmi të suksesit në treg, duke demonstruar përfitimet e klientit.

Ky çmim synon të shpërblejë një aktivitet fillestar, një produkt të ri inovativ, proces, shërbim apo mënyrë të re të të bërit biznes. Kategoria është për të gjitha kompanitë, produkti i të cilave është hedhur në treg në janar 2019 deri në mars 2022

 

Zhvillimi i qëndrueshëm i biznesit

Ky çmim synon të shpërblejë biznesin që ka treguar qëndrim ndaj komunitetit, mjedisit dhe stafit të tij. Çmimi i drejtohet të gjitha kompanive, pavarësisht nga madhësia apo periudha e aktivitetit. Biznesi që zgjidh problemet e sigurimeve shpërblehet. Mundësi për biznes lokal, punësimin e personelit të arsimuar. Demonstron një përkushtim ndaj qëndrueshmërisë – riciklimi i mbetjeve, produkteve të gjelbra, energji, transport apo aktivitete të tjera mjedisore. Fokusohet në përgjegjësinë sociale dhe të korporatës – ofron shërbime që plotësojnë nevojat e konsumatorëve, mbështet grupet e komunitetit ose vullnetarizmin si organizatë. Pjesëmarrja në nisma që sjellin përfitime të rëndësishme dhe të prekshme.

 

Praktikat më të mira për klientët e biznesit

Ky çmim synon të shpërblejë kontributet e kompanive në

shërbimi ndaj klientit dhe fokusimi në nevojat e klientëve.

Një menaxher i një kompanie që demonstron një nivel të lartë shërbimi emërohet klientë. Ata kanë strategji efektive të marketingut për bazën e tyre të synuar të klientëve. Një kompani që tregon fleksibilitet dhe aftësi për t’u përshtatur me tendencat e konsumatorit në rritje të shpejtë.

 

Korporatë me përkushtim ndaj biznesit social

Praktikat e biznesit, produktet dhe shërbimet që fokusohen në kauza dhe iniciativa bamirëse ose përfshirje të komunitetit me probleme sociale.

 

Njohje ndërkombëtare

Kjo kategori përfshin ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe ndërmarrjet e mëdha,

të cilët kanë marrë njohje ndërkombëtare për produktet, shërbimet ose aktivitetet, siç janë certifikatat e ndryshme të cilësisë.

 

Kontributi i përgjithshëm në biznes

Kjo kategori përfshin automatikisht menaxherët dhe kompanitë që janë përgjegjëse kriteret në kategoritë e mëposhtme:

Zhvillimi i qëndrueshëm

Inovacione në produkte dhe shërbime

 

Bashki e madhe/e vogël, me kontribut në zhvillimin e biznesit në rajon

Kjo kategori dallon përpjekjet e autoriteteve vendore në zhvillimin e ekonomisë rajonale. Me masa administrative, ndërtim të infrastrukturës së mirë, përfshirje të kompanive nga rajoni në realizimin e projekteve komunale e të