Aplikimi në e-Albania për sezonin turistik/ Certifikata e përdorimit të stacionit të plazhit me kosto zero

June 24, 2020 || views

Nga Ilir Vata 

TIRANË, qershor /ATSH – I. Vata/ Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi apeloi për aplikim në e-Albania për të marrë certifikatën e stacioneve të plazheve me zero kosto.

Ministri Klosi shpjegoi procedurat si të aplikohet në e-Albania.

Subjektet, që kanë një strukturë akomoduese dhe shërbimi duhet të aplikojnë online për të marrë në përdorim të hapësirave së plazheve, në përputhje me kuadrin rregullator të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Për të plotësuar kërkesën e aplikimit duhet të keni këtë dokumentacion: Plani i operimit për ushtrimin e veprimtarisë së stacioneve të plazhit si dhe foto të strukturës akomoduese të shërbimit.

Procedura e aplikimit është shumë e thjeshtë. Konkretisht: Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania. Zgjidhni shërbimin e aplikimit për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi. Klikoni butoni përdor dhe plotësoni kërkesë e aplikimit, sipas formave standard. Përzgjidhni numrin identifikues përkatës të stacionit të plazhit sipas hartës digjitale të hapësirës të lejuar. Plotësoni informacionin sipas tabelave dhe bashkëlidhni dokumentacionin e aplikimit.

Shqyrtimi i aplikimeve bëhet brenda dy ditëve nga grupi teknik i shqyrtimit të aplikimeve. Në rast se subjekti plotëson kriteret dhe dokumentacionin e tij dhe rezulton të jetë i plotë, subjekti rezulton të jetë i plotë grupi teknik njofton subjektin dhe Njësitë përkatëse të Vetëqeverisjes Vendore, për klasifikimin paraprak. Pas kësaj faze për vijimin me sukses të kualifikimit, brenda 5 ditësh duhet të ndiqen hapat e mëposhtëm:

Subjekti i kualifikimit negocion me njësitë përkatëse të Vetëqeverisjes Vendore mbi sipërfaqen konkrete, që do të jepet në përdorim në stacionin e plazhit.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit është 9-12 ditë. Certifikata e përdorimit të stacionit të plazhit vlen vetëm për sezonin turistik, 1 qershor-15 nëntor 2020, zero kosto zero stres. /j.p/r.e/