Razma, Nusebardha e Veleçikut

January 12, 2020 || views

Çdokush që e njeh Razmën si destinacion turistik, gabimisht e ngatërron atë me një vend të vogël e të këndshëm, ku mund të shkosh për një drekë apo për një natë dhe kaq. Në fakt Razma është stacioni qendror i një zone natyrore të pasur me maja malesh për t`u ngjitur, shpella për t`u eksploruar, zakonesh tradicionale për të njohur, aktivitete të cilat duan të paktën 2-3 ditë. Dhe ndërkaq, mund të bujtni tek Natyral Razma Resort apo Hotel Kulla E Artë.

Klikoni këtu për më shumë foto: