Malet e Sharrit destinacioni i preferuar për turizmin malor

January 5, 2023 || views

Vetëm pak vite më parë, kishte shumë pak ose aspak infrastrukturë për vizitorët për të shijuar malet. Shoqata e Alpinizmit Sharri, OJQ nga Prizreni vendosi të marrë masa në këtë drejtim. Së bashku me kolegët nga një OJQ tjetër, Shoqata Alpine Marimangat nga Peja, ata ranë dakord të punojnë në shënjimin e rrugëve të reja të reja malore dhe zhvillimin e një fushate promovuese për të reklamuar rajonin si një destinacion të turizmit malor.
Malet e Sharrit destinacioni i preferuar për turizmin malor

Prizreni është një qytet historik me traditë të lashtë. Prizreni gjithashtu është destinacion i preferuar për shumë turistë vendas dhe ndërkombëtar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Prizreni ka më shumë vizitorë se çdo komunë tjetër në Kosovë. Sidoqoftë, ky trafik i vizitorëve nuk pasqyrohet në numrin e e fjetjeve apo ditëve që qëndrojnë në Prizren. Katër vite më parë, dy organizata joqeveritare nga Kosova

e kuptuan këtë kontradiktë dhe vendosën të bënin një hulumtim të shkurtër me vizitorët për të kuptuar arsyen e qëndrimit të shkurtër të tyre në Prizren. Studimi sqaroi arsyet. Prizreni është një qytet i vogël dhe shumica e monumenteve të rëndësishme të trashëgimisë kulturore mund të vizitohen brenda një ose dy ditësh. Prandaj, shumica e turistëve nuk qëndrojnë më gjatë.

Prizreni shtrihet në afërsi të Maleve të Sharrit. Përveç trashëgimisë kulturore, qyteti dhe rrethinat e tij gjithashtu kanë një mjedis të bukur natyror të gatshëm për t’u përdorur për shëtitje dhe aktivitete të tjera të lidhura me natyrën. Një perspektivë për turistët të qëndrojnë më gjatë. Por tre vjet më parë, kishte shumë pak ose aspak infrastrukturë për vizitorët për të shijuar malet. Shoqata e Alpinizmit Sharri, OJQ nga Prizreni vendosi të marrë masa në këtë drejtim. Së bashku me kolegët nga një OJQ tjetër, Shoqata Alpine Marimangat nga Peja, ata ranë dakord të punojnë në shënjimin e rrugëve të reja të reja malore dhe zhvillimin e një fushate promovuese për të reklamuar rajonin si një destinacion të turizmit malor.

Në të njëjtën kohë, Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Kosova-Maqedonia e Veriut, i financuar nga BE, kishte shpallur një thirrje për projekte që do të kontribuonin në inkurajimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore dhe natyrore në rajonin ndërkufitar midis Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.

Qyteti i Tetovës në anën e Maqedonisë Veriore të kufirit kishte probleme të ngjashme me kohëzgjatjen e qëndrimit të turistëve. ‘Kjo ishte një mundësi shumë e mirë pasi na duheshin fonde për të zbatuar idenë tonë. Por, për të aplikuar për këtë thirrje tani na duhej të gjenim një partner nga ana tjetër e kufirit. ’Thotë Deni Hameli nga Shoqata Bjeshkatare Sharri. Përmes kontakeve të ndryshme ata identifikuan dhe filluan bashkëpunimin me OJQ ALKA, nga Maqedonia e Veriut.

Deni tutje shpjegon se ALKA doli të jetë një organizatë partnere perfekte pasi që ata tashmë kishin përvojë me projekte të ngjashme. ‘Ata sollën një vlerë të shtuar të konsiderueshme në procesin e shkrimit të propozimit dhe gjatë zbatimit të projektit.’ Thotë Deni. Propozimi u miratua dhe gjatë dy viteve në vijim, organizatat partnere punuan në zbatimin e projektit që tani është afër finalizimit.

Projekti ndërmori një qasje holistike për të rritur atraktivitetin e rajonit si një destinacion turistik. Puna përfshiu përmirësimin e infrastrukturës duke hartuar dhe shënjuar 21 rrugë të reja malore që kalojnë mbi 200 kilometra në total. Projekti gjithashtu punoi në rritjen e kapaciteteve të familjeve dhe udhëzuesve turistikë për të pritur vizitorët. Si një kontribut i fundit, projekti zhvilloi video, fletëpalosje dhe një fushatë tradicionale dhe të mediave sociale për të reklamuar rajonin si një destinacion turistik për turistët vendas dhe ndërkombëtarë.

Jovan Bozinoski is a tour guide and a member of Mountaineering Club Ljuboten from Tetovo in North Macedonia. Almost all new hiking routes pass by restaurants and households that provide food and accommodation. Therefore, Jovan believes that the project will have a considerable economic impact on the Polog region, as these facilities will have more customers. ‘In addition, along most of the mountain trails, the visitors will be able also to see cultural heritage monuments. So, here we have nature and culture combined. A perfect destination for Mountain Tourism,’ Jovan says.

Jovan Bozinoski është një udhërrëfyes turistik dhe anëtar i Klubit Alpinistik Ljuboten nga Tetova në Maqedoninë e Veriut. Pothuajse të gjitha rrugët e reja malore kalojnë pranë restoranteve dhe familjeve që ofrojnë ushqim dhe akomodim. Prandaj, Jovan beson se projekti do të ketë një ndikim të konsiderueshëm ekonomik në rajonin e Pollogut, pasi që këto biznese do të kenë më shumë konsumatorë. ‘Për më tepër, përgjatë shumicës së shtigjeve malore, vizitorët do të jenë në gjendje të shohin edhe monumentet e trashëgimisë kulturore. Pra, këtu kemi natyrën dhe kulturën të kombinuara. Një destinacion perfekt për Turizmin Malor, ’thotë Jovan.

Projekti i financuar nga BE “Mbështetja e Potencialit Rajonal të Turizmit” është financuar nën Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar Kosovë – Maqedonia e Veriut nën programin e Instrumentit për Para-Anëtarësim (IPA) të Bashkimit Evropian. Projekti u zbatua në partneritet me OJQ-të ALKA dhe Balkania nga Maqedonia e Veriut dhe OJQ-të Marimangat dhe Shoqata Bjeshkatare Sharri nga Kosova./Insajderi.com