Contact Us

Email: info@blue-albania.com


REALIZUESIT DHE BASHKËPUNËTORËT E REVISTËS TRAVEL

Stafi i Revistes Travel

Botues/Publisher:

Blue Agency ©

Administrator:

Florian Baba

Kryeredaktor/Editor in Chief:

Irhan Jubica

irhan@albaniantravel.info

Koordinatore/Executive Director

Flora Xhemani Baba

revista@albaniantravel.info

Gazetarë /Journalists:

Irena Kanani

irena@albaniantravel.info

Marketing:

Blue Agency

info@blue-albania.com

Bashkëpunëtorë

Ilirjan Gjika

Kastriot Faci

Fotografia/Photographers:

Blue Albania, Shkëlzen Rexha

Klubi "Discover Albania"

Adis Shera, Nëntor Oseku etc

Grafika/Design:

Anisa Kaso / Adriatik Baba

Distribucioni:

Adrion L.t.d.

Shqipëri, Greqi

Rilindja, Buzuku

Kosovë

TDS Kiosqe Sh.p.k.

Maqedoni